Eski dilde mecmua, dergi, kitap, risale, hikmetli sahife ...

Mecelle,
Arapça: mecelle.
Kitap.
Ciltlenmiş kitap.
Mecmua.
Dergi.
Risale.
Fikir topluluğu.
Hikmetli sahife.

Fıkıh kitabının muamelat kısmının toplu bir parçası.
İslam Hukukuna dair bir mecmua.
Osmanlılarda ilk medeni kanun.
Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren kitap.
Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser. Osmanlı döneminde yürürlükte olan bir kanun kitabıdır.

Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığında bir heyet tarafından, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asil ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan meşhur kanun kitabıdır. 1877 yılında Abdülhamit Han döneminde kullanılmaya başlanmış ve 1926 yılında yürürlükten kaldırılmış adliyenin 1851 maddeden oluşan bir kanun kitabı olarak tarihte yer almıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ