Bir olayı yanlış bir tarihe ya da çağa yerleştirmekten kaynaklanan yanılgı ...

Anakronizm,
Çağaşım,
Tarih yanılgısı. 
İng.anacronism,
Fr.anacronisme,
Yunanca kökenli olan kavram Türkçeye Fransızca anachronisme sözcüğünden geçmiştir.
Bir olayı yanlış bir tarihe ya da çağa yerleştirmekten kaynaklanan yanılgı.

Anakronizm, herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi ile kronolojik açıdan uyumsuz olması. 
Kişi, nesne, adet, uygulama, olay vb. unsurları ait oldukları tarihsel dönemin dışındaki bir döneme yerleştirme hatası.
Özellikle edebiyat ve sanatta genellikle eserin geçtiği tarihi döneme ait olmayan varlıkları ve uygulamaları belirtmek için kullanılır.
Uygun tarihsel dönemi dışında bulunan kişi, nesne, adet, uygulama, olay vb. unsur.
Herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi (dönem) ile kronolojik açıdan uyumsuz olması.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ