Haksız işgal tazminatına verilen ad ...

Ecrimisil,
Haksız işgal tazminatı.
Ecrimisil kira değildir.

Devlet hazinesine ait bir taşınmazın gerçek veya tüzel kişilerce idarenin izni olmadan işgal edilerek kullanılması ve idarenin taşınmazın işgalden önceki ilk haline göre getireceği gelir temel alınarak istenen tazminata ecrimisil denir. Bir malın zilyetliğini, yetkili idarenin izni, sahibinin rızası olmadan eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere ise işgalci (Fuzuli şagil) denmektedir. Ecrimisil alındıktan sonra o taşınmazın işgaline ve kullanılmasına idarece izin verilmeyebilir.

Haksız işgal farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu durumlar, izinsiz inşaat yapmak, bir malı veya taşınmazı izinsiz kullanmak, kiraya verilen bir taşınmazda kira süresi sona ermesine rağmen akdi yenilemeden kullanmaya devam etmek şeklinde olabilir. 

Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağı hazırlanır. Ecrimisil idarece tespit edilirek komisyonca karara bağlanır.

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi, alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilerek tazminat alınır. 

Bulgaristan'ın Yambol şehrinde, kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske Festivalinin adı...

Kukeri,
Kukerlandia, 
Bulgaristan'ın Yambol şehrinde, kötü ruhların kovulmasına dair ritüelin canlandırıldığı Yambol Maske Festivaline Kukerlendia, kukeri denir. Bulgaristan'da yüzyıllarca eski geleneklerin, seslerin ve ışık tonlarının bir sentezi olarak maske festivali özellikle Yambol şehrinde yapılır.  

Kutlamalarda canavarlara ve yaratıklara benzeyerek kemerlerine bağlı çanların vurulması eşliğinde, hayalet ve kötü ruhları kovalanır. İlkbaharda kutlanır. Kukeri renk zenginliği ve doğurganlık ayinleri büyüsünde icra edilir.

Kukerlandiya festivali, her yıl Yambol kentinde yapılır. Çok sayıda kukeri grubu yer alır ve binlerce insan bu festivali izler. Yambol Belediyesi ve Tundzha Belediyesi tarafından organize edilir. Kukeri Bulgar erkekler tarafından kötü ruhları uzak tutmaya yönelik bir festivaldir. Festivalde kostümler, vücudun çoğunu kaplar ve süslenmiş ahşap maskeleri (bazen çift yüzlü) ve kemere takılı geniş çanlar içerir. 
Köylüler aracılığıyla dans edilerek, özel hazırlanmış kostümleri ve çanların sesleri ile ruhları uzaklaştırırlar. Bu festival bir antik çağ geleneği olup iyi bir hasat, sağlık ve mutluluk sağladığına inanılır. Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklar tarafından günümüze taşınmıştır. Trak savaşçılarını temsilen giyilen kıyafetler ile dikkat çekerler. Festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar tarafından kıştan kalan kötü ruhları uzaklaştırırlar. Düzenlen festivalde meydanda toplanan gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlatırlar. El yapımı maskeler-kuker ve ilginç kıyafetleri ile üzerlerindeki çanlarla gösteri yapılır.

1804-1872 yılları arasında yaşayan ve İstanbul'u konu alan resimleriyle tanınan İngiliz ressam ve mimar ...

Allom,
Thomas Allom,
(1804-1872)
XIX. yüzyılda İstanbul ile diğer bazı şehir ve kasabaların resimlerini yapan bir İngiliz mimar ve ressam. 13 Şubat 1804’te Londra’da dünyaya geldi. 21 Ağustos 1872’de Barees’de öldü. 
İngiliz Mimarlar Enstitüsü’nün (Institute of British Architects) kurucularındandır. 
İngiltere, Fransa ve Osmanlı ülkelerinde manzara resimleri çizdi. 
Fransa’da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe’ in Dreux’ deki şatosunun resimlerini yaptı.
Thomas Allom, Mimar olarak Nottinghill’de Saint Peter (1856) ve Londra Highburg’ta İsa (1850) kiliselerini inşa etmiş. 

Thomas Allom gördüklerini en güzel şekilde ve ayrıntılarına önem vererek tasvir etmeye çalışan bir ressamdır. Fotoğrafın henüz bulunmadığı bir dönemde, Osmanlı Devleti’nin baş şehri İstanbul’u ve buradaki hayatı zarif bir tarzda Batı’ya gravürleriyle tanıtmış. İngiltere, Fransa, Belçika dışında Çin'e ait resimleri ile de ünlüdür. XIX. yüzyılda İstanbul’dan başka Bursa, Manisa, Bergama, Efes, Pamukkale ve Güzelhisar ile ilgili gravürleri vardır. 

Fransa' da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmek için kullanılan araç ...

Giyotin,
Alm. Guillotine, 
Fr. Guillotine, 
İng. Guillotine. 

Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin' den almıştır. 
Fransa Millet Meclisi 1792 yılında Giyotin’in kullanılmasını kabul etmiştir. 
Ölüme mahkum edilen kişilerin kafasını iki direk arasında yukarıdan aşağı kayan bir bıçağın darbesiyle koparmak için tasarlanmıştır. İlk kez 25 Nisan 1972 yılında kullanılan giyotin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in de başını gövdesinden ayırdı.


Eskiden idam mahkumlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan alet. 1792 yılında Fransa’da ölüm cezasına çarptırılanların başını kesmekte kullanılan aygıt. 

İdam mahkumunun başını kesmek amacıyla geliştirilmiş bir çeşit idam aracı.
Fransız ihtilali sırasında çok kullanılmış. Günümüzde dünyanın hiçbir devletinde uygulanmayan Giyotin, 19. yüzyıl başından itibaren kullanılmamaktadır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ