Gözyaşıyla ilgili olan ...

Lakrimal,
İng. Lacrimal,
Gözyaşıyla ilgili olan.
Lakrimal kemik (os lacrimale) veya gözyaşı kemiği, göz boşluğunun iç yan duvarının küçük bir kısmını yapar ve çifttir. İnce ve dörtgen şeklindedir. İki yüzü dört adet kenarı vardır. Gözyaşı, oküler yüzeyin canlılığının ve saydamlığının korunmasında vazgeçilmez bir etkendir. Gözyaşı salgısının drenaj sisteminin kapasitesi üzerinde artması lakrimasyona (sulanma) sebep olur. Lakrimasyon epiforadan farklıdır. Epiforada drenaj sistemindeki bir problem söz konusudur.

Gözyaşı sistemi; Gözyaşı sekretuvar sistemi ve Gözyaşı drenaj sistemi olarak iki kısımdan oluşur. Gözyaşı, lakrimal bez tarafindan 24 saatte 10ml kadar üretilmektedir. Normal koşullarda çoğu buharlaşır ve çok azı nazolakrimal kanal yolu ile elimine edilir. Gözyaşının primer fonksiyonu oküler yüzeyde optik olarak saydam ve pürüzsüz bir ortam sağlamaktır. Gözyaşı dıştan içe doğru lipid, aköz ve müsin olmak üzere üç tabakadan oluşmuş sandviç bir yapıdır. Gözyaşının fonksiyonlarını yapabilmesi için bu üçlü yapının korunması gereklidir.

Lakmiral sistem, göz yaşını burun boşluğuna ileten yollardır. Kapakların serbest kenarı ile göz küresi arasında biriken gözyaşı punktumlar aracılığı ile boşaltıcı sisteme girer ve kanaliküller, gözyaşı kesesi, nazolakrimal kanalı izleyerek, burunda inferior meatusa ulaşır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ