Sivas ilinde, MÖ 1500' lü yıllara tarihlenen ve günümüzde "Kayalıpınar" olarak adlandırılan Hitit kenti ...

Samuha,
Sivas ilinde, MÖ 1500' lü yıllara tarihlenen ve bugün "Kayalıpınar" olarak  adlandırılan Hitit kentidir. 
Hititlerin, Maraşantiya dedikleri, Kızılırmak nehrinin kıyısında yer alan Kayalıpınarda 2005 yılında kazılara başlandı.  Bu Hitit kentinin adı Samuha.
M.Ö. II. binde Anadolu’daki en önemli kentlerden biri olduğu öngörülen, Samuha isminin, Boğazköy’de bulunan yazılı kaynaklarda çok sık geçtiği, en eski yazılı belgeler olan ve Kültepe’de ele geçen Eski Asur dilindeki çivi yazılı tabletlerde de Samuha’dan bahsediliyor.

Hitit büyük Krallarının, ülkeyi yönettikleri Krallık merkezi olarak Samuha'yı M.Ö.14. yüzyılda büyük Kral Tuthaliya tarafından ilan edildiği biliniyor. 


Asurlu tüccarların ticaret yaptığı ufak bir pazar yeri (Vabartum) olan Samuha, daha sonra gelişerek M.Ö. 18. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi (Karum) haline gelmişti. 

Kral Samuha’da öldüğü biliniyor. Kral Tuthaliya ve oğlu I. Suppiluliuma döneminde Hitit Krallığının çok gelişerek firavunların hüküm sürdüğü Mısır’la birlikte eski dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri olduğu biliniyor.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ