Nesnelerin belli bir düzen içinde yerleştirilmesi ...

Patern.
Örüntü,
İngilizce: Pattern, setting-complex.
Fransızca: Modele.
Nesnelerin belli bir düzen içinde yerleştirilmesi.
Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi.
Çeşitli alt öğelerin örgütlenmesiyle oluşan işlevsel birlik.

Belli bir yapıyı, belli bir bütünü oluşturan dallardan, birimlerden her biri, örnek, biçim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ