Sosyolojide boy...

Klan, 
Fransızca: clan, 
İngilizce: clan.
Boy,
Fratri,
En küçük bir toplum.
İlkellerde küçük cemiyet,
Basit yapılı toplum,
Sosyolojide boy.

Aralarında kan bağı bulunan ailelerin oluşturduğu toplum. Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal birlik. 
İlkel toplumlar (klan, boy), üretmesini bilmeyen, doğada hazır bulduklarını tüketen göçebe toplumlar klan, klanların birleşmesinden oluşan boylar (fratri) ilkel toplumları oluşturur. 

Antik Roma'da gens, klan, kast ya da ortak bir atadan geldiklerine inanılan ve aynı adı (nomen) paylaşan bir aile topluluğunu tanımlamak için kullanılırdı. Romalı şahıs isimlerinde bulunan ikinci ad kişinin ait olduğu gensi ifade ederdi. Terim aynı zamanda klan sistemi içerisinde yer alan aileleri tanımlamak için de kullanılmıştır. Gensler, Romalıların ataları kabul edilen Remus ve Remulus'un bır kurt tarafından emzirilmesi sonucunda ortaya çıkmışlardır. 

Cemiyet: 
İş bölümünün geliştiği, akılcılığın egemen olduğu, daha çok organik dayanışmanın görüldüğü toplumdur. 
Cemaat: 
Kan bağlılığının, benzerliğin, geleneklerin bulunduğu, iş bölümünün görülmediği insan topluluğudur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ