Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu gaz ...


Asetilen,
Acetylene,
Asetilen (etin), 
Asetilen gazı, renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif , zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek bir gazdır. Bir tür hidrokarbon' dur. Üçlü bağ taşır ve formülü C2H2 şeklindedir. 

Brethelot tarafından total sentez yöntemiyle elde edildi. Asetilen sanayide karpitin su ile reaksiyonu sonucunda elde edilir. Asetilen yanma esnasında çıkardığı yüksek ısıdan dolayı endüstride çok yaygın olarak kullanılır. Asetilen tüpleri için 50ºC çok tehlikeli bir sıcaklıktır.

Kaynama noktası: -84 °C
IUPAC numarası: Ethyne
Molar kütle: 26,04 g/mol
Yoğunluk: 1,1 kg/m³
Sınıflandırma: Alkin 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ