Pek çok ülkede baz alınan medeni ve bilimsel zaman ...

UTC,
Eşgüdümlü Evrensel Zaman,
Bir çok ülke tarafından baz alınan medeni ve bilimsel zaman.
TUC, (Frn. Temps universel coordonné).
CUT, (İng. Coordinated Universal Time).
1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Fransızca (TUC) veya İngilizce (CUT) akronimler üzerinde bir fikir birliği sağlanamamış olup yerine UTC akronomi kullanılmaya başlanmıştır. UTC atomik olarak hesaplandığından, Güneş zamanına göre hesaplanan GMT ile arasında çok küçük farklılıklar vardır ancak bunlar gündelik kullanımı etkilemezler.

GMT ,
Greenwich Mean Time,
Greenwich Ortalama Zamanı,
Başlangıç meridyeni üzerinde ortalama güneş zamanıdır.

GMT, Britanya Adalarının standart zaman dilimidir. Adını Londra'nın güneydoğusundaki Greenwich banliyösünden alır. Burada bulunan rasathanenin üzerinde bulunduğu kabul edilen meridyen, başlangıç meridyeni (0°) kabul edilir.

Atomik olarak hesaplanan ve GMT'den daha hassas olan UTC kullanılmaya başlanmadan önce dünyadaki saat ayarlamaları Greenwich'ten geçen meridyene göre yapılmaktaydı. Her boylam derecesi arası 4 dakikadır.

Osmanlı Devlet'inde saatleri, Ayasofya'nın kubbesinden geçtiği varsayılan ve Arz-ı Halife veya Arz-ı İstanbul olarak adlandırdıkları meridyene göre ayar ederlerdi.

1925 yılında uluslararası bir standart haline gelmiş olan GMT sistemi kabul edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ