Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası ...

Aforoz,
(İng. Ostracize, Excommunication),
Sürgün etmek.
Dini bir kınama şekli.
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.
Hristiyanlıkta kilisece verilen, din kardeşleri arasından ve kiliseden kovma cezası. 

Hıristiyanlıkta din kardeşliğinden ve kiliseden çıkarmak. Hristiyan, Hz. İsa'nın dininden olan kimse, İsevi, Nasrani'lere denir. Dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da çıkarılma anlamında kullanılan dini bir kınama şekli. 
Bir hıristiyanı kilise topluluğu dışında bırakan ve kilise tarafından konulan yasak.  
Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışlama.  

Hristiyanlıkta kilise tarafından kişilere verilen cemaatten kovma cezasının kişilere uygulanmasına aforoz, bir topluluğa uygulanmasına ise enterdi denilir.

Tevrat'ta aforoz, 
Sünneti reddetmek, Molek'e çocuk kurban etmek, Yortuyu kutlamamak gibi büyük bir günah için aforoz uygulanır. Topluluktan çıkarılma cezasına uğrayan bir kimse hiç bir dindaşıyla münasebet kuramaz. Hahamlık mesleği, aforozun birkaç derecesi olduğunu söyler. Nidui denilen küçük aforoz cezası alan bir kimse kendi aile üyeleri ilişki kurabilir.  
Yahudilerde aforoz edilmiş en ünlü kişi Spinoza'dır.           

Katoliklerde Aforoz;
Büyük aforoz, bu cezaya uğrayanların takdis edilmelerini, kilise ayinlerine katılmalarını, kilisede görev almalarını, Katolik mezarlığına gömülmelerini yasaklar. Yüz kızartıcı üyeleri dışarı atarak hıristiyan topluluğunu korumak için baş vurulan aforoz, suçluyu doğru yola getirme maksadını da güder. 
Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından 1521 yılında aforoz edildi.

Protestanlarda Aforoz;
Bu aforoz yurttaşlık alanında değil de dini alanlarda uygulanır. Cena ayininden atılma, çocukların dini eğitiminin vaftiz anne ve babasına bırakılması, günah çıkarma hakkının bir sene için geri alınması, evlenme takdisi yapılmaması gibi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ