Cinsiyetçi, cinsiyet ayrımcılığı ...

Seksist,
Eng. sexist.
Cinsiyet farkı gözeten. 
Cinsiyet ayrımcılığı.
Cinsiyet ayırımcılığı yapan kimse.
Cinsiyetçi.
Bir cinsin üstünlüğünü savunan. 
Seksizm savunucusu. 
Cinsiyete dayalı ayrımcılık. 
Cinsiyet farkı gözeten kimse. 
Cinsiyetçilik, erkek veya kadın cinsinin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideolojiye seksizm denir. 

Seksizm sadece kadınlar için değil erkekler içinde geçerlidir. Toplumda genel olarak seksist anlayış kadınlar aleyhine egemendir. Toplum içerisinde cinsiyet ayrımcılığı bir şekilde pozitif ayrımcılığı destekleyip eşitliği ortadan kaldırmaktadır. Reklamlarda sadece kadın ve cinselliğin kullanılması bu konunun en güzel örneğidir.  

Bir sosyal terim olarak Cinsiyetçilik ilk önce popüler ırkçılığa bir benzetme olarak, kadınlara ilişkin 1960 yılında ortaya çıktı. Cinsiyete dayalı ayrımcılık sorunu ırk ayrımcılığına benzer olduğu düşünülebilir. Yıllar geçmesine rağmen durum değişmiş, cinsiyetçilik sorunu ortadan kalkmamıştır. Bugün cinsiyetçiliğe tepki olarak cinsiyet eşitliği fikri vardır. Bu fikir özünde kadın ve erkek arasındaki farklılıkları inkar etmiyor. Mücadele ve eşitliği teşvik etmesine rağmen seksist hareket devam etmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ