Batı Afrika'da yaşayan bir halk ...

Hausalar,
Hausaların büyük bölümü Nijerya'nın kuzeybatısı ile Nijer'in güneyinde yaşayan bir halktır. Çok karılılık hakimdir.
Geleneksel olarak çiftçilikle geçinirler. Tahıl tarımın ana unsurudur. Pamuk ve yer fıstığı da yetiştirirler. 
Hausalar Benin'de yaşarlar. 


 Songaylar, Nijer'in ikinci etnik unsuru % 18'lik orana sahip olan tamamı müslüman olan Songaylardır. 
Bualar, Çad'da yaşayan birç halk.
Masailer, Maasailer, Doğu Afrika'da yaşayan göçebe bir halk olup Tanzanya ve Kenya'da yaşarlar.
Zulular, Güney Afrika'da yaşayan zenci bir halk.
Busmanlar, Afrika'nın güneyindeki Kalahari Çölünde yaşayan bir halk.
Ndebeleler, Güney Afrika ve Zimbabve yaşarlar.
Yorubalar, Benin ve Nijerya'da yaşarlar. 

Fulaniler, Nijerya'da yaşarlar. 
Kanurlar Nijerya'da yaşarlar. 
Fonglar, Benin halkını oluşturur.
Adjalar, Benin halkını oluşturur.
İlave olarak benin'de Baribalar, Sombalar, Fulbeler, Minalar, Gunlar, Dendiler, gibi etnik unsurlar mevcuttur.
Çad Cumhuriyetinde Hausalar'a ilave olarak Haddadlar, Saralar, Sudaniler (Sudan zencileri), Lisiler, Masalatlar, Budumalar, Dajular, Fongorolar da yaşarlar.

Samburular,
Samburu halkı, Kenya’nın kuzeyinde yaşayan yarı göçebe bir kabiledir. Yaşamları inek, koyun, keçi ve deveden oluşan sürülerine bağlıdır. Sürülerin bakımını kabilenin erkekleri üstlenir. Kadınların görevi ise kulübe inşa etmek, inek sağmak, su, yiyecek ve ateş için odun bulmaktır. Kabile içinde Samburu çocuklarının da önemli görevleri vardır. Erkekler küçük yaşlarda sığır ve koyunları otlatmayı, avlanmayı ve sürüleri korumayı, kızlar ise yemek yapmayı, su ve odun bulmayı öğrenir. Samburu kabilesinde cinsiyet ve yaşa bağlı sosyal sınıflar vardır. Kızlar ve erkekler yetişkinliğe kabul edilme sürecinden geçer. Bu geçiş döneminde yapılan tören ve kutlamalar çok önemlidir.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ