Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlere yardım eden kimselere denir ...

Ensar,
Arapça,  أنـــــصــــار ansar,
Ensar,  Nasir, Nasır. 
Yardımcılar, koruyucular. 
Müdafiler.
Muavinler,
Muhacirlere kucak açmış ve her şeylerini onlarla paylaşanlar.
Herkesi seven, herkese yardım eden.
Sözlükte “yardımcılar” anlamına gelen kelimesinin çoğuludur.

Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.  
Dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye hicret eden Hz. Muhammedi ve ashabını Medine’ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medine'li müslümanlara ensar denir. Medineli Müslümanlar, o zaman Evs ve Hazreç isimli iki büyük kabile idiler. Bunlardan olmadıkları halde yardım etme hususunda onlara tabi olan diğer Müslümanlar da Ensar sayılıyordu. Hz. Muhammed Medine’ye göç eden Mekkeli müslümanlarla ensarı birbirlerine kardeş ilan etmiştir. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ