"Aptal, sersem" anlamında argo sözcük ...

Kaşkaval,
Kaşalot,
Aptal,
Samrana,
Salak, 
Anlayışsız,


Sersem,
Dümbelek,
Pilaki,
Gebeş,
Hırt,
Budala,
Ahmak,
Şavalak,
Alık,
Seme,
Lalak,

Sepelek,
Denyo,
Peygamber öküzü,
Saf, 
Hışır,
Hırtapoz, Şaşkın, 
Düdük makarnası.
Ayran ağızlı,
Andaval, 
Armut, Angut, Bön,
Dallama,
Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.

Argo, 
İng. Slang, 
Fr. argot,
Söz dağarcığı, 
Jargon.

Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. Argo bir dilin parçasıdır. Ancak toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel bir dile argo denir. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyimdir, argo. 

Muhtelif argo türleri vardır.  Cinsel, Denizci, Dilenci, Eğlence yerleri, Eşcinsel, Fuhuş, Göçmen, Hapishane, Hırsız, Kabadayı, Kışla, Asker, Kumar, Manga, Spor, Şoför, Uyuşturucu, Yatılı okul, Öğrenci argoları gibi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ