"Aptal, sersem" anlamında argo sözcük ...

Kaşkaval,
Kaşalot,
Anlayışsız,
Aptal,
Salak, Samrana, Sersem,
Denyo, Dümbelek,

Orta oyununda budala tipine, Denyo ya da Denilo denir.
Pilaki,
Gebeş,
Hırt,
Ahmak, Alık, Andaval, Angut, Armut,  Ayran ağızlı,
Bön, Budala,
Dallama, Düdük makarnası.
Hırtapoz,  Hışır,
Lalak,
Peygamber öküzü,
Saf, Seme, Sepelek,
Şaşkın, Şavalak.

Argo,
İng. Slang,
Fr. argot,
Söz dağarcığı,
Jargon.
Bir meslek veya topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. Argo bir dilin parçasıdır. Ancak toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel bir dile argo denir. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyimdir, argo.

Muhtelif argo türleri vardır. Cinsel, Denizci, Dilenci, Eğlence yerleri, Eşcinsel, Fuhuş, Göçmen, Hapishane, Hırsız, Kabadayı, Kışla, Asker, Kumar, Manga, Spor, Şoför, Uyuşturucu, Yatılı okul, Öğrenci argoları gibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ