Eski hat sanatına yeni bir anlayış ve yorum getiren, aynı zamanda Anıtkabir' deki yazıları da yazan hattat ve cilt sanatcısı...

Emin Barin,
(D. 1913 - Ö. 1987)
Hattat, cilt sanatçısı, öğretmen, koleksiyoncu
Eski hat sanatına yeni bir anlayış ve yorum getiren Türk hattat ve cilt sanatçısı.
Babası gibi hattat ve cilt sanatçısı olan Prof. Emin Barın 02 Haziran 1913 yılında Bolu'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bolu'da bitirmiş. 1932 yılında İstanbul Muallim Mektebini, 1936 yılında da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş bölümünü bitirmiş. 

1937 yılında hat ve cilt alanında uzmanlık yapmak için Almanya’ya gitmiş. Almanya'da Olimpiyat kitabı ile Hamburg Kitap sergisinde birincilik ödülünü kazanmış. 1939 yılında Leipzig Kitapçılık ve Sanat Akademisinde kitap ciltçiliği konusunda dersler almış. 1943 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde bir hat ve cilt sergisi açmış. 1969 yılında Lizbon’ da su baskınından zarar gören bazı Türk-İslam yapıtlarının restorasyonunda çalışmış. 1984 yılında "Ya Rahim" adlı yapıtıyla Türkiye İş Bankasının süsleme büyük ödülünü kazanmıştır.
Latin alfabesiyle Anıtkabir’in yazılarının bu­lunduğu birçok yazıt yazmıştır. 1965 yılından sonra ünlü hat sanatçısı Kamil Akdik ve Necmeddin Okyay gibi hattatlığa dönmüştür. Kufi, celi divanı yazıları üzerine çalışmıştır. Sanatçının Emin Barın Hat Eserleri üç ayrı kitapta yayınlanmıştır. 
29 Aralık 1987 yılında İstanbul'da ölmüştür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ