Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde tüm kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutuya sahip olan tanrıların armağanı kadının adı ...

Pandora,
Tanrıların armağanı anlamına gelir. 
Pandora, Antik Yunan'da ilk kadın olarak kabul edilir .
Yunan mitolojisinde ilk kadına emanet edilen kutudur. 
Antik Yunan efsanelerinde geçen ve içinde tüm kötülüklerin bulunduğuna inanılan sihirli kutuya sahip olan kadının adıdır.
Yunan mitolojisinde Pandora'nın kutusu hakkında bir çok rivayet vardır. Bu rivayetlerden birisi de şöyledir;
Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus,  Olympos Dağı'nda yanmakta olan tanrıların ateşini çalıp, insanlara götüren Prometheus'u cezalandırmak ister. Bunu tüm kötülükleri içinde barındıran bir varlık yaratarak gerçekleştirmek ister. Bu varlık kadındır. 

Demirci veya sanatçı tanrısı Hephaistos' tan balçık-toprak ile suyu kırıştırarak bir kadın yapmasını söyler. Oğlu babasının istediği kadını yapar ve bilgeliğin tanrıçası Athena'ya gönderir. 

Athena el işlerini, beceriyi ve bir çok şeyi kadına öğreterek süslü kuşağını beline dolayarak aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e gönderir. Afrodit, kadına kendi nefsinden arzu, zerafet, güzellik, tutku, heyecan, şevhet ve daha bir çok şeyi bu kadına aktarır. Daha sonra kadın hatiplerin, tüccarların ve hırsızların tanrısı Hermes gönderilmiş. Tanrı Hermes de şeytani duyguları, yalanı, düzenbazlığı kadına vermiş. Bu kadın Zeus tarafından rüzgarlarla canlandırılmış. Daha sonra bu varlığı, periler süsler ve kadını çok güzel yaparlar. Adını ise haberci tanrı Hermes, bir çok tanrıya benzediği için Pandora olarak duyurur. Pandora bütün Tanrıların armağanı olur. 

Zeus ateşi çalanları cezalandırmak için Pandora' ya bir kavanoz vererek Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a gönderilir. Bu kavanoz çömlek şeklinde topraktan yapılmış, olup günümüze kutu olarak gelmiştir. Pandora' ya bu kavanozun açılmaması söylenir.  Prometheus kahinmiş. Olacakları önceden bildiği için kardeşini uyarmış. Zeus’tan gelecek hiçbir hediyeyi kabul etme demiş. Ancak kardeşi, Pandora'nın güzelliğine ve büyüsüne kapılarak kabul etmiş. Pandora' ya aşık olarak evlenmiş. Bu zamana kadar insanlar, kötülüğü, hastalığı, yalanı, sıkıntıyı bilmiyorlarmış. Zeus bütün bunların hepsini o sandığa koymuş. 

Burada önemli olan o sandığın açılmaması imiş. Pandora çok meraklı olduğu için kutuyu açar. (Baş tanrı Zeus Pandora'nın kulağına kutuyu açmasını fısıldadığı da söylenir). Tabi her tarafa kötülükler yayılmaya başlamış. Zeus’un insanlar için hazırladığı tüm kötülükler etrafa yayılmış. Pandora bu durumdan çok korkmuş. Kutuyu kapatmak istemiş ama bir türlü kutunun kapağını kapatamamış. En sonunda kapatmış ama kutunun içinde bir tek bir şey kalmış. O da umut olmuş. Kutudaki tüm kötülükleri çeşitli hayvanlar temsil ediyormuş. Kelebek de umudu temsil ediyormuş. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ