Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen ad ...

Senkendaz,
Küluhendaz,
Çıkma,

İng. bretesse.

Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarında kullanılır. Kale mimarisinin en önemli bölümü, kule veya burçlardır. 

Kulelerden birisi diğerlerinden yüksek ve sağlam tutulur. Bu kuleye balahisar veya baş kule denilmiştir. Ambar, sarnıçlar ve koğuşlar kalelerde bulunması gereken bölümlerdir.

Bazı kale duvarlarının üst bölümlerinde "senkendaz" veya "küluhendaz" denen ve alt bölümlerindeki deliklerden taş, kaynar su ve benzeri atılarak duvar diplerinin korunduğu ahşap ya da taş çıkmalar yapılmıştır. 

“Bayburtlu” olarak da anılan, taşlamaları, destanları ve tasavvuf şiirleriyle tanınan halk şairimiz...

Celali,
Bayburtlu,
Asıl adı, Ahmet'tir. 1850 yı­lın­da Bay­burt'un Pulur (Demirözü)bucağına bağlı Tah­si­ni (Ozansu) kö­yün­de dün­ya­ya gel­miş­tir. Babası Na­su­ho­ğul­la­rından Abus ve annesi Ke­ri­mo­ğu­la­rı sülalesindendir.
Babasını kü­çük yaş­ta kaybeden Ce­la­li ve kardeşi Kadir, an­ne­si ile bir­lik­te da­yı­sı­nın ya­nı­na sı­ğın­mak zo­run­da ka­lır. Ge­çi­mi­ni köy­de ço­ban­lık ve çift­çi­lik ya­pa­rak sağ­lar. Medrese öğrenimini bitirdikten sonra köyüne döndü. Ailesinden bir hayır göremeyen Bektaşi Celali köyünde yokluklar içerisinde evlendi. Bayburt, Erzincan ve Elazığ yörelerinde halk ozanlığı yaparak yaşamını devam ettirmiş ve 1915 yılında köyünde vefat etmiştir. Celali, hemşehrisi Bayburtlu Zihni gibi Bayburt'un yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli şairidir.

            
            Hazret-i mevladan niyazım budur
            Pervaneler gibi nare düşesin 
            Dilerim derdine derman olmasın 
            Gice gündüz ah u zare düşesin 

Yukarıdaki dörtlüğün de bulunduğu eserlerinden bazıları şunlardır.
  • Bağlanmış (Zay Olur) 
  • Düşesin (Niyazım Budur) 
  • Oldu Gitti (Kalktı Zevrakımız)

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ