Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen ad ...

Senkendaz,
Küluhendaz,
Çıkma,
İngilizce: bretesse.
Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarında kullanılır. Kallelerde kule ve burçlar en önemli bölümlerdir.

Kulelerden birisi diğerlerinden yüksek ve sağlam tutulur. Bu kuleye balahisar veya baş kule denilmiştir. Ambar, sarnıçlar ve koğuşlar kalelerde bulunması gereken bölümlerdir.
Bazı kale duvarlarının üst bölümlerinde senkendaz veya küluhendaz denen ve alt bölümlerindeki deliklerden taş, kaynar su ve benzeri atılarak duvar diplerinin korunduğu ahşap ya da taş çıkmalar yapılmıştır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ