İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden ...

Mürted,
(Mürtet).
Arapça: murtedd.
Eskideilde dininden dönmek anlamındaki irtidad kelimesinden murtedd sözcüğü türetilmiştir.
İslam dininden dönen, müslümanlıktan ayrılıp başka bir dine giren, irtidat eden (kimse).
Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kimse.
İrtidad.
Riddet.
Riddet yada İrtidad eden kişiye mürted denir.
Müslümanlıktan ayrılıp, kafir olana veya ana-babası müslüman olup da, kendisi müslüman olmayana mürted denir.
İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. 
Müslüman iken kafir olan kimse. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ