Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık.

Usturmaça,
Kökeni İtalyancadır. 
Stramazzo,bir denizcilik terimidir. 
Bir birinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının zarar görmemesi için araya koydukları ağaç, lastik, plastik veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir, tekerlek biçiminde yastık. 


Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık. 

"Torluk" da denilen ve bir lagünü denizden ayıran kıyı kordonu ...


Lido,

Torluk,
"Lido" da denilen bir lagünü denizden ayıran kıyı kordonu.

"Torluk" da denilen bir lagünü denizden ayıran kıyı kordonu.

Lagün ya da deniz kulağı, açık denizden bir kum setiyle ayrılmış ya da kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış sığ koy ya da körfeze denir.

Rusların ünlü bir destanı ...

İgor,
Rusların ünlü bir destanı.
Bu destan Kuman - Kıpçak Türkleri ile Rus Knezliklerinin 1103-1185 yılları arasındaki savaşlarını anlatır. 
Novgorod-Severski Prensi olan İgor Svyatoslaviç’in 1185 yılında Kumanlara karşı düzenlediği  İgor Alayı Destanıdır. Ritimli bir şiir dilinde anlatılan destan köylü ozanlarca günümüze kadar ulaşmıştır. 

Rus milli edebiyatının ilk örneğidir. Başarısız olan bu seferi anlatan destan Rusların ünlü kahramanlık destanlarından birisidir. Bu destan Ruslar için olduğu kadar Kumanlar içinde önemlidir.
Felsefedeki kuşkuculuk öğretisinin eski adı ...


İnadiye, 
Kuşkuculuk,  
İng. scpticisme 
Fr. scepticisme, 
Alm. skeptizismus 
Hisbaniyye, 
Reybiye.
Şüphecilik,

Kuşkuculuğun kurucusu Pyrhon (Pirron) dur.
İnadiye, en genel anlamda herhangi bir şeyden duyulan belirgin kuşku, kuşkulanma tutumudur. Eski Yunanca'da gözlemek, incelemek manasına gelen Skeptesheia sözcüğünden türetilmiş bir felsefe terimidir.  Bütün değerlerden, inançlardan, bilgi savlarından ilkece kuşku duymanın doğruluğunu savunan felsefe anlayışı.


Protagoras ve Gorgias gibi eski yunan sofistleri, sofist öğretinin olmazsa olmazı kuşkuculuk olarak açıklar. Eski Yunan'da özellikle yapılan siyasal tartışmalarda karşı tarafın savunduğu düşünceyi kuşkuculuk yoluyla çürüten sofıstlere büyük bir retorik üstünlük sağlamıştır. 

Pyrrhon, Felsefe tarihçileri arasında genellikle kuşkuculuğun da kurucusu olarak görülmektedir. İnsan zihninin hiçbir zaman kesin nesnel doğrulara ulaşamayacağı düşüncesi üstüne kurulan kuşkuculuk, Descartes tarafından kuşkunun bilgiye ulaşmada izlenecek bir yöntem olarak yeniden  tanımlanması modern felsefe döneminin başlangıcı olarak görülür.

Aşı boyası..

Okr.
Ochre
Aşı boyası.

İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil.
Koyuca kırmızı, kiremit rengi 
Okr.


Kısa ökçeli ve bağsız ayakkabı ..

Mokasen,
Ayakkabı,
Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı. 
Kısa ökçeli ve bağsız ayakkabı.
Kuzey Amerika Kızılderililerinin (Algonkinler) giydiği deriden yapılmış, tek parça ayakkabı. 

Bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması ...

Fek,
Kaldırma,
Bir hukuki sınırlamanın kaldırılması, sona erdirme, bitirme.
Bir hukuksal sınırlamanın kaldırılması.
Hukuksal bir sınırlamanın kaldırılması.
Bazı hukuki bağ ve yükümlülüklerin kaldırılması.
Kelime anlamı bir şeyin kesilmesi, ortadan kaldırılması, sone ermesidir. Hukuk dilinde sık kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ