Rusların ünlü bir destanı ...

İgor,
Rusların ünlü bir destanı.
Bu destan Kuman - Kıpçak Türkleri ile Rus Knezliklerinin 1103-1185 yılları arasındaki savaşlarını anlatır. 
Novgorod-Severski Prensi olan İgor Svyatoslaviç’in 1185 yılında Kumanlara karşı düzenlediği  İgor Alayı Destanıdır. Ritimli bir şiir dilinde anlatılan destan köylü ozanlarca günümüze kadar ulaşmıştır. 

Rus milli edebiyatının ilk örneğidir. Başarısız olan bu seferi anlatan destan Rusların ünlü kahramanlık destanlarından birisidir. Bu destan Ruslar için olduğu kadar Kumanlar içinde önemlidir.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ