Mısır...

Lazot,
Lazut, 
Ciles,
Mısır, 
Tahıl, Darı.
Kokoroz.
Gilgil.
Misi.
Adu. 

Mısır:
Latince: Zea mays. 
İngilizce: Corn, Indian corn, 
Fransızca: mais.
Buğdaygiller familyasındandır. Selüloz oranı düşük, lizin bakımından fakir, özellikle Karadeniz Bölgesinde tohumları için yetiştirilir. Tek yıllık otsu bu bitkinin gövdesi boğumlu ve kalındır. Şerit şeklinde yaprakları olup, mızrak biçimindedir. Boyu 2-3 metreye ulaşabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisidir.  Meyvesine mısır koçanı denir.  Bir Mısır koçanı üzerinde 100-200 adet mısır tohumları somak üzerinde dizilmiş durumdadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ