Mısır,

Lazut, 
Lazot,
Ciles,
Mısır, 
(Latince Zea mays). 
Mısır (İng. Indian corn, Frn. mais ).
Tahıl, Darı.

Kokoroz.
Gilgil.
Misi.
Adu. 

Buğdaygiller (Poaceae, Gramineae)  familyasındandır. Selüloz oranı düşük, lizin bakımından fakir, özellikle Karadeniz Bölgesinde tohumları için yetiştirilir. Tek yıllık otsu bu bitkinin gövdesi boğumlu ve kalındır. Şerit şeklinde yaprakları olup, mızrak biçimindedir. Boyu 2-3 metreye ulaşabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisidir.  
Meyvesine mısır koçanı denir. Bir Mısır koçanı üzerinde 100-200 adet mısır tohumları somak üzerinde dizilmiş durumdadır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ