Osmanlı Devleti' nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi ...

Gündüzalp,
Gazi Gündüzalp,
Kayı Beyi.
Osman Bey’in dedesi.
Gazi Gündüzalp’in eşi Hayme Ana,
Osmanlı Devleti' nin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren Kayı Beyi .

Sungurtekin, Gündoğdu, Ertuğrul ve Dündar adında dört oğlu vardır. Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin de ninesidir. Oğlu Ertuğrul Gazi ile torunu Osman Gazi’yi Türk-İslam ananelerinde göre yetiştirmesi, Kayı boyuna analık yapması ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna vesile olmasından dolayı Devlet Ana olarak da anılmıştır.

Oğuzların Kayı aşiretinin damgası lYl şeklinde yanlarda iki ok ile ortada bir yaylı oktur. 
Kayı’nın manası muhkem, kuvvet ve kudret sahibi demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ