Avcı ya da bekçi kulübesi ..

Bek,
Avcı ya da bekçi kulübesi.

Avlak,
Avı çok olan yer.
Av yeri.
İng. hunting ground.

Öneze, 
Önese, 
Önez, 
Önezi,
Avcıların av  beklemek için taş yığınlarından yaptığı pusu.
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.

Evsin,
Bek,
Avsin,
Avcı kulübesi,
Avcı pusu yeri.
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin.
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.
Avcının pusu yeri olarak kullanılan doğal çukur ya da çalı çırpıdan yapılmış kulübesi.
Avcının avlanmak üzere yere yatmış durumu.

Gömültü,
Gümele,
Avcının av beklediği yer, gömültü.
Avcının avını beklerken içine saklandığı çukur.

Becene,
Avcılar için göl kenarında yapılmış kulübe .

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ