Acemi boğa güreşcisi...

Novillero,
Alm. Stierkamf,
Fr. Course, de taureaux,
İng. Bulfight.
Acemi boğa güreşcisi.
Acemi, yeni matadorlar.
Acemi matador.
İspanya'da kıdemsiz boğa güresçilerine verilen ad.

Genellikle, torerolar genç boğalarla savaşmaya başlar ve novilleros olarak adlandırılır. Olgun boğalarla yapılan boğa güreşi adına Alternatif denen özel bir maçtan sonra başlar. Bu boğa güreşinde, novillero denen, küçük boğa güreşçisi halka matador de toros olarak ilan edilir.

Novillo, boğa güreşinde genç boğalara verilen ad.
Vaquilla, Bazı Latin Amerika ülkelerinde genç boğalara verilen isim.

Boğa güreşi, boğa ile mücadele ve sonunda boğayı kılıçla öldürme esası üzerine kurulmuş bir spor. Boğa güreşinin başladığı yerin Girit olduğu tahmin edilmektedir. Buradan Etrüsklere ve Romalılara geçmiş. Sekizinci yüzyıla kadar önemini kaybeden boğa güreşi Faslılar tarafından bu yüzyılda İspanya' ya sokuldu. XV. yüzyılda İspanya' da milli spor olarak kabul edildi. Halen İspanyoların çok sevdikleri bir spor gösterisidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ