Suların yüzünde ya da dibinde yetişen çiçeksiz bitki ...

Yosun,
Moss, Mousse.
Suların yüzünde ya da dibinde yetişen çiçeksiz bitki.
Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı. Nemli ağaç gövdesinde, kayaların diplerinde, denizlerde asalak olarak yaşayan bir bitki türüdür. Rizoyit adı verilen kısımlara sahip, klorofil içeren çiçeksiz sporlu bitkilerdir.

İpliksi, yapraksı, şeritsi, tüpsü, makroskobik ya da mikroskobik olabilirler. Yosunlar tıp, eczacılık ve sanayide kullanılmakta Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde besin maddesi olarak tüketilmektedir.

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayan, çok çeşitli bir bitkidir. Çoğunlukla, denizin, kıyılara yakın kısmında yetişir. Talli bitkilerden olan yosunlar renklerine göre yeşil, esmer, kırmızı, mavi yosunlar ve diyatomeler olmak üzere başlıca beş takıma ayrılır. Hepsinde de, dış görünüşteki renkleri ne olursa olsun, klorofil denen boya maddesi vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ