Hindu mitolojisinde ve Budacılıkta dört ana Tanrı tarafından yok edilen kavim...

Lokapalalar,
Hindu mitolojisinde ve Budacılıkta dört ana Tanrı tarafından yok edilen kavim. 

Lokapala:
Dünyanın koruyucusu veya yöneticisi manasını taşır.
Brahmanizm' de ikinci derecede Tanrı' dır.  Destan' da her biri bir ana yönde olmak üzere dört tane, Purana' larda sekiz, Manu yasalarında da ara yönlerdekilerle birlikte, sekiz Lokapala vardır. Bunlar Meru dağında oturur ve arkaik bir kozmografyayı temsil ederler. Buddha sanatında savaşçı olarak görünürler. Hinduizm'de ana yönlerin koruyucularına Lokapalas veya Dikpalaka denir. Dört ana koruyucu şunlardır: Kubera (Kuzey); Yama (Güney); Indra (Doğu); Varuna (Batı).

Asura:
Hindu mitolojisinde, tanrıların ve insanların düşmanı sayılan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ