İngiltereyi Krallıktan Cumhuriyete geçiren, başı kesilerek tekrar öldürülen,asker ve siyaset adamı ...


Oliver Cromwell,  
1599 Huntingdon - 1658 Londra .

İngiliz siyaset adamı, asker ve devlet yöneticisi.
İngiltereyi Krallıktan Cumhuriyete geçiren, başı kesilerek tekrar öldürülen,siyaset adamı, asker ve devlet yöneticisi .

İngiliz siyaset adamı Cambridge ve Lincoln İnn okullarında eğitim gördü ve hukuk öğrenimi bitirdi. Yaşadığı bölgeden İngiliz parlamentosuna seçilerek siyasete başladı. 1629 yılında parlamento dağıtıldı. 


Krallığa karşı her türlü faaliyet içerisinde bulundu. 1640 yılında Avam Kamarasına seçildi. Bundan sonra Kral ve kralcılara karşı faaliyetlerini hızlandırdı. 1642 yılında Kral I. Charles'a karşı ayaklandı ve savaştı. Albay ve sonra tümgeneral olarak büyük zaferler kazandı. 1647 yılında Londra’ya girerek yeni düzeni sağladı. Kral I. Charles kaçtı. Krallık ve Lordlar Kamarası kaldırıldı ve Cumhuriyet kuruldu. Meclis, parlamento oluşturuldu. Cromwell 1657 yılında kendisinin kral olmasını sağlayacak yeni bir anayasayı kabul ettirdi. İngiltere'nin yönetim biçimini Krallıktan Cumhuriyete geçirmiş ve Devlet Koruyucu Lord unvanı alarak ülkeyi tek başına idare etmiştir. Ölene kadar ülkeyi parlamentosuz yönetmiştir.  Dışta İngiltere'nin saygınlığım büyük ölçüde artırmıştır. İç işlerinde ise kalıcı düzen kuramamış bir diktatör olarak sıtma hastalığından ölmüştür.

Ancak, Oliver Cromwell öldükten sonra monarşik yapı tekrar kurulmuştur. Kral II. Charles’ın emriyle mezarı kazılarak ölü olan Cromwell’in tekrar öldürülmesi emri verilmiştir. Cesedi 12 saat ipte asılı tutulan Cromwell'in  başı Kral tarafından kestirilmiştir. Daha sonra Cromwell’in kesilen kellesi ibret-i alem için bir kazığa geçirilerek İngiltere Parlamento binasının çatısının tepesine çakılarak sergilenmiştir. Burada Kralın ölümüne kadar 1685 yılına kadar kalmıştır. Halen başın akıbeti meçhul olup gizliliğini korumaktadır. 1957 yılında oğlu babasının kafasını aldı ancak saklamak istemedi. Gömmek için uygun bir yer aradı. Aile üç yıl yer arayan aile sonunda bu kafayı gömmüşlerdir. 

Şu an başın gömülü olduğu yeri 2 profesör (Cambridge Üniversitesinden) biliyor ve sır gibi saklanarak profesörlerden profesörlere aktarılarak nesiler boyuncCoca-Cola sırrı gibi saklanıyor.

Arı kovanı ...


Petek,
Kavran.
Arı kovanı.
Kara Kovan. 
Arı barınağı, 
Arı yuvası.
Topraktan, tahtadan veya ağaç dallarından yapılan arılar için yuva. Arıların beslenmesi ve bakımı için kullanılır.

Eski zamanlarda ilkel olarak ağaç dallarından sepet gibi örülerek yapılırdı. Ya da kestane, ıhlamur gibi ağaç kütüklerinin içi oyularak arı yuvaları yapılırdı. Bu tür arı barınaklarına kara kovan denir. Şimdilerde ise daha uygun ve kolay kullanımlı fenni kovanlar yapılmaktadır. Hatta daha güzel ve estetik olanları evlerde beslenme ve dekor olarak da kullanılmaktadır. Bir çok kırsal kesimde arı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hatta bazı yerlerde meraklısı tarafından balkonda dahi arı yetiştirilmektedir. 

Günümüzde artık bal verimini artırmak, daha çok kazanmak üzere yetiştiricilik yapılmaktadır. Verimi artıcı kovanlar tercih edilmektedir.
Günümüzde kullanılan kovan tipleri;  
Kara kovan ,  
Straphor kovan.
Dadant kovan,  
Langstroth kovan,


Feminizmin temellerini atan Fransız yazar, gazeteci ve filozof ...

Simone de Beauvoir, 
(1908-1986 Paris, Fransa)
Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir,
Fransız yazar, gazeteci ve filozof.
Feminizmin temellerini atan düşünür.
Roman, felsefe politik ve sosyal deneme, biyografi ve otobiyografi yazarı.
Sorbonne Universitesinin felsefe bölümünü 1929 yılında bitirdi. Aynı yıl hayat arkadaşı olacak olan Jean Paul Sartre ile tanışarak birlikte yaşayamaya başlamıştır. Bu dönemde öğretmenlik yapmış. 

1943 yılında Rouen okulundaki öğrenci Olga Kosakiewicz ile kronik lezbiyen ilişkisinin öyküsünü neşretmiştir. Aynı zamanda birlikte yaşadığı arkadaşı Sartre ile arasındaki ilişki üçlü ilişkiye dönmüş ve ortalık karışmıştır. Freudcu görüşlere sahip Simon de Beauvoir ile Sartre ilişkisi değişik bir hal almıştır. Kadın doğulmaz kadın olunur şiarı ile hareket eder. Kadın haklarını felsefi olarak incelemiştir. Bu özelliğini 1949 yılında yayınlanan Le Deuxiéme Sexe – Kadın, İkinci Seks adlı eserinde vurgulamıştır. Bir çok çevrenin tepkisini çekmiş ve hatta Vatikan tarafından, Beauvoir 'ın yayınlanmış eserinin okunması yasak kitaplar listesine koymuştur.
Arkadaşı Sartre 1980 yılında ölmüş aradan altı yıl geçtikten sonra Simone de Beauvoir da ölür. Montparnasse mezarlığında sevgilisinin yanına gömülür.

Eserleri;
Les Mandarins (Mandarinler)1954-(Goncourt Ödülü).
Linvitée (Konuk Kız) 1943
Mémoires d’une Jeune Fille Rangée – Bir Genç Kızın Anıları (1958),
La Force de l’Age – Yaşlılık (1960),
La Force des Choses – Koşulların Gücü (1963)
Tout Compte Fait – Hesap Tamam (1972)
Viellesse (Yaşlılık) 1970,
Les Belles images (Güzel İmgeler) 1966,
La Femme Rompue (Yıkılmış Kadın) 1967,
Le Sang des Autres (Başkalarının Kanı) 1944 İkinci Cins (Le Deuxième Sexe)(1949). 
Genç Kızlık Çağı, Evlilik Çağı, Bağımsızlığa Doğru adlarıyla Türkçeye çevrilmiştir.

Pour une Morale de l’Ambiguite (Kaypaklık Ahlakı İçin) 1947;
Faut-il brûler Sade? (Sade’ı Yakmalı mı?)
1951Les Bouches inutiles (Yararsız Ağızlar) 1945,
la Force de Choses (Nesnelerin Zorlayışı) 1960
La Longue Marche (Uzun Yürüyüş) 1957
Sartre’ın anısına yazdığı Adieux – Sartre’a Veda (1981)
Tous les Hommes Sont Mortels (Bütün İnsanlar Ölümlüdür) 1946,


Sartre’a Mektuplar, (1990)
Aşk Mektupları (Nelson Algren’e), (1998)

Les mémoires d’une Jeune Fille Rangee (Derli Toplu Bir Genç Kızın Anıları) 1958;
Pyrrhus ve Cineas, (1944)
Kim Ölecek?, (1945)
Belirsizlik Ahlakı Üzerine, (1947)
L’Amérique au Jour le Jour (Günü Gününe Amerika) 1948
Bir Genç Kızın Anıları, (1958)
Sessiz Bir Ölüm, (1964)
Les Belles Images, (1966)
The Woman Destroyed, (1967)
When Things of the Spirit Come First,(1979)

Aldığı ödüller;
Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü, (1954)
Kudüs Ödülü,
Sonning Ödülü, (1983)
Avrupa Edebiyat Ödülü.

Eskiden umumi eğlence, şenlik, tören, merasim anlamında kullanılan kelime ...

Şehrayin,
Şehr-i ayin,
Işıklandırılmış şehir.
Şenlik.
Farsça Şehr, şehir anlamındadır. Ayin ise tören demektir. 
Şehrin donatılmasıyle yapılan umumi eğlence, şenlik, donanma, tören. 


Büyük hakimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. 

Osmanlıcada kullanılan, Şehrayin tören, merasim, şenlik ayı demektir.
Bir olayı kutlama amacıyle şehrin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik, eğlence, gösteri.

Eski Mısırlılarda döneminden beri yapılan bu merasim törenleri, Babil ve Sümerlerde dini amaçlı yapılmıştır. Eski Anadoluda özellikle Lidya, Frigya ve Hititler döneminde de yapılan gece ışıldaklarla tören düzenleme, tapınakların çevresinde şiirler, şarkılar okuyarak dolanma şeklinde Şehrayin törenleri yapılmış. 
Tarihte bu tür merasimler, Atina’da, Roma’da büyük savaşların yıldönümlerinde tanrılar adına düzenlenirdi. Hintliler, Çinliler ve İranlılar dini törenlerde geceleri ateşler yakar, şehrin belli yerlerini aydınlatır, dini şarkılar söyleyerek şehrayin düzenlemişler.  İslam ülkeleri de  bu geleneği benimsemiştir. Şehrayin dini ve siyasi amaçla yapılmıştır. Dini amaçla olan ilk şehrayin Hz. Muhammed zamanında, onun Mekke’den Medine’ye göç ettiği sırada Medine halkı tarafından düzenlenmiştir. 

Şehrayin, milli ve dini bayramlarda, büyük başarıların, zaferlerin yıldönümlerinde kutlama maksadıyla düzenlenir. Işıklarla süslenmiş caddelerde fener alaylarının düzenlenir. Denizde  savaş gemilerini ışıklandırarak eğlenceler, merasimler düzenlenir. Bütün dünyada özellikle milli amaçlı belli yıldönümlerinde ve bayramlarda şehrayin, tören, ve merasimler yapılmaktadır.

Eski bir Fransız para birimi ...


Livre, 
Fransa'da yüzyıllarca kullanılmış bir para birimidir.  
781-1795 yılları arasında Fransa' nın para birimi olmuştur.  
Dünyada birçok farklı ülkede de para birimi olarak kullanılmaktadır. Esasen Livre hesap ve sikkeler için para birimi adı olarak bilinir.   

Livre gümüş 1 £ değerine eşit olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık olarak  133 $ değerindedir.  

1 Écu / Louis Blanc=60 Sols
1 Livre / Franc=20 Sols 

Livre kelimesi Latince terazi, ağırlık anlamındaki bir Roma para biriminden gelmektedir. 1795 yılında, Fransız Devrimiyle siyasi bir değişikliği sembolize etmek için cumhuriyetçi hükümet tarafından para birimi olarak yeni Frank kullanılmaya başlandı. Livre tournois, 1834 yılına kadar Fransa'da dolaşıma devam etmiştir. 19.yüzyılın başından itibaren Franc resmen para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Eski dilde dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş ...

Menşure, 
Arapça, menşure.
Neşrolunmuş.


Dağıtılmış.
Yayılmış.
Herkese ilan edilmiş.

Menşure, Neşr kelimesinden türetilmiştir.
Arapça Neşriyat (نشریات), yayın demektir.
Gazete, kitap, radyo ve sair yollarla dağıtılmış, yayılmış, neşrolunmuş, şeylerdir.

Menşure kelimesinin diğer anlamları;
İşleri dağınık.
Perişan.
Sultanın emri, mühürsüz mektubu, fermanı.
Bayrak.
Ferman,

Matematikte Prizma demektir.
Alt ve üst tabanları birbirine müsavi ve müvazi (eşit ve paralel), kenarları da müsavi ve müvazi olup yüzleri birbirine benzeyen şekil.

Prizma.
Kadın adı, isim.

Eski dilde reform ...

Islahat, 
(Arapça, اصلاحات ).
Eski dilde reform, iyileştirme.
İng. Reform.
Eski dilde Düzeltme.
Düzeltmeler, Değişiklik.

İyileştirmeler, 
Reformlar.
Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek.

Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen genel ad. Islahat fermanı olarak bilinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla 1856 yılında Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilmiştir.  Paris Antlaşması’nın etkileri ile ilan edilen Islahat Fermanı’nın en önemli sonucu kişi hakları ve tüm toplumların eşit haklara sahip olacakları bilgisi vurgulanmaktadır.

Demir noksanlığı ...

Kloroz,  
(Fr. chlorose).
Demir noksanlığı.
Demir noksanlığı hastalığı.
Bir çeşit kansızlıktır. 
Kanda, hemoglobin miktarının azalmasıdır.
Genellikle genç kızlarda görülür.Kanda alyuvar sayısının azalmasından ileri gelen, genellikle genç kızlarda görülen bir kansızlık hastalığıdır. Kan üretiminde önemli rol oynayan Demir mineralinin ve B9-B12 vitaminlerinin eksikliğinden dolayı kansızlık hastalığı meydana gelir. Bu hastalığın belirtileri yüzde solgunluk, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, cinsel gelişmede gecikme ve aybaşı kesilmesi şeklinde olur. 

Hastalığın tedavisi demir ağırlıklı olmalıdır. Demir tedavisinde protoksalat, glükonat, glütamat ve demirin başka tuzları ile tedavi uygulanır. İlave olarak bitkisel tedavi yöntemleri de uygulanır. Eskilerin önerdikleri demir oranını artırıcı, kan yapıcı yiyecekler (kuru üzüm, ıspanak, börülce, et, karaciğer, dalak, kabuklu deniz ürünleri, tahin, pekmez, yulaf, kabak çekirdeği, kaju, köri tozu v.b.) tüketilir.

Kloroz kelimesinin bir diğer anlamı; 
Bitkilerde yaprakların sarımtırak bir renk aldığı bitki hastalığı, sarıcalık.

Eski dilde mecmua, dergi, kitap, risale, hikmetli sahife ...

Mecelle, 
(Arapça مجله). 
Kitap.
Ciltlenmiş kitap.
Mecmua. 
Dergi.
Risale.
Fikir topluluğu. 
Hikmetli sahife.

Fıkıh kitabının muamelat kısmının toplu bir parcası.
İslam Hukukuna dair bir mecmua.
Osmanlılarda ilk medeni kanun.
Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren kitap. 

Tanzimat'tan sonra hazırlanmış olan, yasa yerine kullanılan eser. Osmanlı döneminde yürürlükte olan bir kanun kitabıdır. 

Ahmed Cevdet Pasa Başkanlığında bir heyet tarafından, İslam Hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asil ismi Mecelle-i Ahkam-ı Adliye olan meşhur kanun kitabıdır. 1877 yılında Abdülhamit Han döneminde kullanılmaya başlanmış ve 1926 yılında yürürlükten kaldırılmış adliyenin 1851 maddeden oluşan bir kanun kitabı olarak tarihte yer almıştır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ