Genellikle kapalı bir bölme içinde gerçekleştirilen ve bir delikten bakılarak izlenen üç boyutlu gösteri, canlandırma ...

Diorama, (Fransızca).
Diyorama, (Türkçe). 
Canlandırma.
Genellikle kapalı bir bölme içinde gerçekleştirilen ve bir delikten bakılarak izlenen üç boyutlu gösteri.
Gerçek veya kurgu bir olayın, hikayenin ışık oyunlarıyla üç boyutlu olarak modellenmesi.
Üç boyutlu büyük tabloların sergilenmesi.
Işık oyunlarıyla sergilenen büyük tablo. 
Cyclorama, Panorama, genel görünüm.
Yaşanan bir olayın maketlerle üç boyutlu olarak canlandırılmasıdır. Genellikle bir anın modellemesidir. 

Diorama, Yunanca içinden anlamına gelen dia sözcüğü ve görünen anlamına gelen orama sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. 


Dioramalarda bal mumundan yapılmış figürler ve diğer nesneler minyatür olarak ya da gerçek boyutlarda bir mizansene belli tekniklerle yerleştirilir. Işık ustaca kullanılarak perspektif ve derinlik etkisi artırılır. Bir doğa manzarasını tarihi bir olayı ya da benzeri enstantaneleri gerçek boyut ve orantılarıyla canlandırmaya yarar. Fransızcaya geçen bu kelime bir çok ülkede aynen kullanılmakta olup müzeler, sergiler, maketçiler ve modelciler tarafından çok kullanılır. Genellikle bir anın, belli ölçekte modellemesidir. Tarihi, askeri, savaş, eski çağa ait yaşam veya insanın kendi hayal ürününe dayalı sahneler, mizansenler, senaryolar ile gösterilmesidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ