Güzel olan anlamında sanat terimi ...


Gülsanem,
Tokalon,
To Kalon.

Gerçek güzellik.
To Kalon sözcüğü,  Yunanca güzellik anlamına gelir. 
Yunanlı filozof Grekçe sormuş. Nedir gerçek güzellik, ti esti to Kalon? Görelim ve gördükçe güzele yaklaşalım diye güzeli yarattı Yaradan. Güzellik varlıkda ve olaylarda değil, onlara yansıyan düşüncelerdedir. Benzer şekilde ünlü Halk Şairimiz Aşık Veysel Şatıroğlu; Güzelliğin on par'e etmez. Bu bendeki aşk olmasa diyerek aynı cevabı vermiştir.


Güzellik,  (Fr. beauté ),
Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşlanacağımız ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bir bütündür. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandırır. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde  anlamındadır.

Grekçe olan to kalon sözcüğü, güzellik gerçek güzellik, anlamında kullanılmıştır. Türkçede güzel sözcüğünün kullanımına benzer, iyi, hoş gibi manalar verilmiştir. Eskinin meşhur güzellik kremi, Tokalon markası. Günümüze kadar gelmiştir. 

Güzellik kavramına duyusal açıdan bakıldığında, mutlak ve öz olarak düşünceler özleminde, Tanrı katındadır. O güzellik her zaman ve her yerde geçerli olan mutlak güzelliklerdir. Zaman ve mekan dışındadır.
Estetik, Sanat felsefesi ya da güzellik felsefesidir. Dolayısıyla estetiğin en temel kavram, güzelliktir. Güzellik, çağdan çağa, toplumdan topluma ve insandan insana, hattâ insanın yaşına, mesleğine, içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik duruma göre değişen bir değerdir. Zaten insan gerçek bir dünyada kendi koyduğu, yaygın kabul gören değerleriyle yaşar.  
Estetiğin temel kavramı güzelliktir ve amaca bağlı olmayıp duyusal faaliyetlerimizin güzelle ilgili kısmını inceleyen sanat veya güzellik felsefesine estetik denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ