Resimde bir nesne ya da figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi ...

Rakursi,
Kısaltım,
Resimde perspektif demektir.
Resimde bir nesne ya da figürü derinlik duygusu içinde verme yöntemi.
Bir resim ya da desende, bazı nesne ve figür boyutlarının perspektif etkisiyle kısalması. 


Doğadaki varlıklar, bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleri ile görünür. Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyar hissini verir. İşte gözümüzün bu görüş hissini resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine perspektif diyoruz. Perspektif, çizgi perspektifi ve renk perspektifi diye ikiye ayrılır. Yakın olan şekiller uzakta olanlardan daha büyük ve belirli gözükürler.

Rakursi, resim sanatında ya da doğada kaçış çizgilerinin başlangıçları ile kaçış noktası arasının kısa olduğu görünüş. Tek bir figürün ya da nesnenin, derinlik duygusu verecek şekilde betimlenmesi anlamına gelen terim, derinlik dugusunu yanılsama yoluyla yaratması açısından bir perspektif türü olarak kabul edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ