Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer ...

Tarh,
Arapça tarh, (ﻃﺮﺡ).
Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer.
Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer, çiçeklik.
Bahçelerde çiçek dikmek için ayrılmış, çiçek dikilmiş yer.


Tarh sözcüğünün diğer anlamları:
Yazı yazılacak sayfaların zeminine yaldızla yapılan süsleme.
Atama, kesme, dağıtma, bölme, düzenleme, (vergi) salma.
Eskiden, Osmanlı döneminde; Vergi koyma.
Kurma, tertip ve tanzim etme.
Matematikte, Çıkarma işlemi.
Atma, çıkarma.
Uzaklaştırmak.
Vaz etmek.
İndirmek.
Bırakmak, elinden atmak.
Yerleştirmek.
Temel bırakmak.
Desen.
Plan.

Tarh etmek:
Vergilendirmek, vergi koymak.
Bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ