Tavana yakın küçük pencere ...

Taka,
Tavana yakın küçük pencere.
Eski evlerde tavana yakın açılan küçük pencere. 
Küçük pencere. 
Kapı.
Yüklük,
Pencere, kapaksız gömme dolap.

Taka kelimesi aynı zamanda aşağıdaki anlamlar için de kullanılır. 
En iyi bilineni Karadeniz yöresine has Taka, 
Motorlu küçük kayık.  
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesidir.
Duvar içindeki kapaksız küçük dolap.
Evlerde duvarda eşya koymaya yarayan pencere şeklindeki oyuk.
Raf, Sergen.
Gömme dolap.
Ahırdaki yemlik.
Folluk.
Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kullanılan bir söz.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ