Bir Hıristiyan mezhebi ...

Katolik,
Ortodoks, 
Protestan.
Kilise başkanına episkopos, piskopos denir.  

Evrensel kilise demek olan Katolik kilisesinde, Papa, bütün piskoposların reisidir. 
Katolik Kilisesi (Güney Avrupa, İrlanda, Polonya, Güney Amerika)
  • Ortodoksluk, (Doğu Avrupa, Yunanistan, Rusya)
  • Oryantal Ortodoksluk
  • Nasturiler
  • Protestanlık (Kuzey Avrupa, ABD),
  • Yehova Şahitleri
  • Mormon


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ