Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki torba ...

Anevrizma,
Fr. anevrisme, 
İng. aneurysm, aneurism, 
Lat. aneurysm.
Anörizma,
Atardamar cidarlarının zayıflamış noktalarında oluşan küçük kesecik veya şişlik.
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki şişkinlik.


Kalp, atardamar veya toplardamar çapında genel veya yerel genişlemesi sonucu beliren patolojik değişime anevrizma denir.  Kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu damar bir balon gibi genişler. İşte bu anevrizmadır. Damar duvarı zayıflamış, incelmiştir. Bu nedenle damar yırtılır.Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarda olabilir. En sık, karın aortında oluşur. 
Anevrizma Sakküler, Fuziform ve Kanamış anevrizma olmak üzere çeşitlilik gösterir.

Ana atardamar ..

Aort,
(Fransızca Aorte).
Vücudumuzun en büyük atardamarı.
Ana atardamar.
Oksijenlenmiş kanı kalpten alarak dalları vasıtasıyla akciğerler dışında tüm vücuda dağıtan çok sağlam ana atardamara aort denir.
Eski Yunancada aorte, yukarı çıkan, ana atardamar sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunanca artería (atar damar) kelimesinden türemiş olup kısaca aort denir.

İnsan vücudundaki en büyük artere aort denmektedir. Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar, kalbten çıktıktan sonra sola ve arkaya doğru bir yay çizer ki bu bölüme aort kemeri denir. Oksijenle zenginleştirilmiş kanı tüm vücut parçalarına sistematik olarak dağıtan dolaşım ağıdır. Kalpten çıkan ve bütün vücudun atardamar ağını besleyen ana arterdir. Bu ana damar 20 atmosfer basınca dayanır. Kollara ve başa giden atardamarlar daha sonra aşağıya devam eder. Göğüs kafesinin içinden geçer. Karın içinden devam ederek bel bölgesinden bacaklara gider. Vücudun en büyük atardamarı olan aortun duvar yapısının zayıflayarak çapının genişlemesine aort anevrizması denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ