Dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmaması ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması şeklindeki ölüm ..

Somatik, 
İng. somatic.
Bedeni ,
Somatik ölüm.
Bedeni ölüm,
Dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmaması ve merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması şeklindeki ölüm.

Hukuken solunum ve dolaşım sistemlerinin yapay destek almaksızın çalışmaması, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarının durması ölüm olarak kabul edilir. Bu şekildeki ölüme somatik ölüm denir.


Somatik kelime anlamı olarak, vücutla ilgili, vücut yapısıyla ilgili, bedensel demektir. Somatik ölüm; Merkezi sinir sistemi, solunum sistemi ve dolaşım sitemi fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi durumudur. Hukuken ve tıbben yaşamın sonlanması anlamına gelen somatik ölüm bu şekilde ifade edilmektedir. 

Ölümden sonraki (Postmortem) değişiklikler şunlardır. ;
Cesedin su kaybı,
Kan ve vücut sıvılarında meydana gelen değişiklikler,
Ölü soğuması (Algor mortis),
Ölü lekeleri (Livor mortis),
Ölü katılığı (Rigor mortis),
Kokuşma (Pütrefaksiyon),
Sabunlaşma (Saponifikasyon),
Mumyalaşma (Mumifikasyon),
Salamuralaşma (Maserasyon).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ