Hatay ilindeki Asi ırmağının ilk çağdaki adı ...

Oronte,
Orontes,
Asi Nehri (Orontes),
Asi Irmağı (العاصي),

Hatay ilindeki Asi ırmağının ilk çağdaki adıdır.  
Adını ters aktığı, aykırı olan, isyan eden anlamında Asi olarak almıştır.
Hatay'ın en önemli akarsuyu büyük bir bölümü Suriye'de olan, 386 km. uzunluğunda olan Asi Irmağı, Lübnan Bekaa Vadisinin doğu kısmından doğar ve Hatay Samandağı yakınından Akdeniz'e dökülür. Asi nehri, Akdeniz ile Antakya arasında bulunan doğal su yolu olup ortalama su debisi 30 m³/sn dir.   


 


Asi Nehri Hatay ilinde Karaçay, Afrin Çayı ve Balıklı Gölü Kanalının birleşmesi ile oluşur.  Asi ırmağını Hüseyinli, Kavaslı ve Defne dereleri beslemektedir. Tarihte Orontes olarak bilinen Asi Nehrinin ters aktığı bilinir. Rivayete göre asi nehrinin ters akmasının nedeni Hz. Musa'nın Kızıl Deniz'i asası ile ikiye bölmesidir. Asi nehride bu zamandan beri böyle akmaktadır.


Koşma, semai ve destanlarıyla tanınan XIX.yüzyıl halk şairi ...

Erbabi,
Aşık Erbabi, 
(1805- 1884)
Hüseyin Farki,

Koşma, semai ve destanlarıyla tanınan XIX.yüzyıl halk şairi .
Dertli, Koşma, semai ve taşlamalarıyla tanınmış XVIII. yüzyıl halk şairi.
Asıl adı Hüseyin Farki olan Erbabi curasıyla şiirler söylemiştir. 

Erzurum'un Karaz köyünde doğan saz şairi 1220-1300 (1805-1884) yılları arasında yaşamıştır. Hüseyin Farki'ye Şeyhi tarafından Erbab denildiği için Erbabi takma adını kullanmıştır. Abdülmecit döneminde İstanbul'da askerliğini yapmıştır. Aynı dönemde Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri, Aşık Dertli ile yaşamıştır. Divan edebiyatına hem aruz hem hece vezniyle yazdığı eserlerle katkı vermiştir. 


Aşık Erbabi'den bir taşlama;

Dünya ahvâlinden haberi yoktur,
Sohbeti din ile açar pezevenk
Komşusu aç iken kendisi toktur
Sanki melek olmuş uçar pezevenk!..

Karanlık işlerde zıplama ister
Evine granit kaplama ister
Dünya mektebinden diploma ister
İnsanlık dersinden kaçar pezevenk!..

Herkesin kabına çeşmesi akmaz
Erkek sinekleri hareme sokmaz
Fakir komşusunun yüzüne bakmaz
Selâmsız sabahsız geçer pezevenk!..

Sanırsın Allah'la akte oturmuş
Cennete giderken macun götürmüş
Hûriler'i dizip işi bitirmiş
Şimdi gılmanları seçer pezevenk

Aydınlığa düşman yobazın dölü
Hû çekerken şişmiş ağzında dili
Erbâbi, ülkede bunlardan dolu
Durmadan zehrini saçar pezevenk!..

Yazım ..

İmla,
Osmanlıca.
İng. ortography,
Alm. Rechtschreibung, Ortographie,
Fr. ortographe.

Dikte,
Yazım,
Yazma işi.
Yazı yazma.
Dil bilgisi kuralı.


Bir dilin belli kurallarla yazılması, yazıya geçirilmesi.
Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
Bir dildeki yürürlükte olan ses, şekil, köken vb. kurallara uygun olarak yazma.
Sözcüklerin, düzgün yazılmaları için saptanan kurallara göre, belli harflerle yazılışı.
Dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazma, dikte etme.
Eskiden Doldurma,
Doldurulma.

Müddeti mühlet vererek uzatma.

Piston ...

Piston, (Fr. piston, İng. piston),
İtenek.
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir.
İtenek,
Tokaç, 
Piston mecazi anlamda Kayırıcı demektir.
Kaynak; tr.wikipedia.org

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ