28 Ocak' ta başlayan bir fırtına ...

Ayandon, 
(Rumca).
28 - 29 ocak Ayandon Fırtınası ( 2 Gün )
Yirmisekiz ocakta başlayan bir fırtına.
28 Ocak' ta başlayan bir fırtına .
Şubat sonlarındaki fırtınalara 'Ayandon fırtınası' adı verilir.

En büyük kadırgaları fındık kabuğu gibi sallayan Ayandon, bu kez Bizans kalyonlarını batırdı.

Fırtınalar Takvimi;
08 Ocak - Zemheri Fırtınası (07)
14 Ocak - Karakancalos
28 Ocak - Ayandon (30)
31 Ocak - Balık
01 Şubat - Hamsin
20 Şubat - 1.Cemre Havaya
27 Şubat - 2.Cemre Suya
06 Mart - 3. Cemre Toprağa

11 Mart - Kocakarı soğukları (Bardül'acz)

12 Mart - Hüsun(Husüm)

23 Mart - Kozkavuran

26 Mart - Çaylak
26 Mart - Gün dönümü fırtınası
30 Mart - 3 dokuzlar, 2.

08 Nisan - Kırlangıç fırtınası
09 Nisan - 3 dokuzlar, 3.
11 Nisan - Fırtına (Leyleklerin gelmesi)

16 Nisan - Kuğu fırtınası

21 Nisan - Sitteisevir, sitte-i sevir
04 Mayıs - Çiçek fırtınası
07 Mayıs - Fırtına (Doğu rüzgarları)
11 Mayıs -
Mevsimsiz soğuklar (3 gün)

17 Mayıs -
Filizkıran fırtınası
19 Mayıs -
Kokulya fırtınası (2 gün)
21 Mayıs -
Ülker fırtınası
30 Mayıs -
Kabak, Çabak meltemi (2 gün)
31 Mayıs - Bevarih Rüzgarları
03 Haziran - Filiz koparan fırtınası (3 gün)
10 Haziran -
Ülker doğumu fırtınası (3 gün)
22 Haziran -
Gün dönümü fırtınası
27 Haziran - Kızıl erik fırtınası (2 gün)
01 Temmuz - Yaprak fırtınası
03 Temmuz - Sam yelleri
11 Temmuz - Çark dönümü fırtınası(09)
18 Temmuz - Sıcakların Artması
20 Temmuz -
Gün dönümü fırtınası
30 Temmuz - K
ara erik fırtınası
03 Ağustos -
Doğumgünü fırtınası (marmara bölgesi'nde).
19 Ağustos - Fırtına (leyleklerin dönüşü)

31 Ağustos - M
ercan-Mircan- Mihrican Fırtınası
07 Eylül - Bıldırcın geçimi fırtınası
13 Eylül -
Çaylak fırtınası [mükerrer]
28 Eylül -
Kestane karası fırtınası
30 Eylül - T
urna geçimi fırtınası
03 Ekim -
Kuş geçimi fırtınası
04 Ekim -
Koç katımı fırtınası
09 Ekim -
Yaprak dökümü fırtınası

14 Ekim - Meryemana fırtınası
17 Ekim - Kırlangıç Fırtınası
18 Ekim - Kozkavuran fırtınası
21 Ekim -
Bağ bozumu fırtınası
28 Ekim -
Balık fırtınası
02 Kasım -
Kuş geçimi fırtınası
07 Kasım - Kasım fırtınası

12 Kasım - Lodos fırtınası

17 Kasım -
Koç katımı fırtınası
24 Kasım - Güney rüzgarları

02 Aralık - Ülker dönümü fırtınası

06 Aralık - Kuzey rüzgarları

07 Aralık - Zemherinin Fırtınası
09 Aralık -
Karakış fırtınası (2 gün)
21 Aralık -
Gün dönümü fırtınası

Balina kusmuğu ...

Esmer Amber, (Ambergris),

Amber balığının bağırsaklarından çıkarılan amber .
Balina kusmuğu olan esmeramber (ambergris)  parfüm yapımın kullanılan önemli bir maddedir. Bazı doğu ülkelerinde baharat olarak kullanılır.  

İlk önce çok pis kokan bu maddenin ekonomik değeri de oldukça yüksektir. Balinaların, sindirime yardımcı olması için salgıladıkları bu madde, dışarı atıldıktan yaklaşık 10 yıl içinde tuzlu su ve güneş tesiriyle değişime uğrar. Güzel bir kokuya sahip hale gelir. Parfüm yapımında kullanılan ve çok değerli olan ürün, bilim adamları tarafından "yüzen altın" olarak tanımlanıyor.

Klasik Türk müziğinde üç zamanlı ve üç vuruşlu basit usul ...

Semai, (Arapça).

Klasik Türk müziğinde üç zamanlı ve üç vuruşlu basit usul. 
Eskiden Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri.

Vuruş, seslerin süre ve volumünü aynı anda gösteren kavrama denir. Bu vuruşlar belirli şekillerle sıralanarak birer kalıp oluşturur bu kalıba Usul denir. Usuller ikiye ayrılır: 
Basit ve Birleşik Usuller. Bu basit usullerden biri semai diğeri Nim Sofyandır. Bunlardan; Semai, Türk müziğinde bir ölçü içinde üç vuruşun bulunduğu usule denir. Batı müziğindeki Vals isimli dansın icra şeklidir. Vuruşlar sırayla: Düm+Tek+Tek şeklindedir. Eserin başında ¾ ifadesi varsa vuruşların her biri bir Dörtlük nota değerindedir. 3/8 ifadesi kullanılmışsa vuruşların her biri Sekizlik nota değerindedir.

Bileşik usuller ise; Sofyan,  Türk Aksağı, Yürük Semai, Devrihindi.
Semainin diğer anlamları;
Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz).
Edebiyatta Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü.
Âşık gösterisinin başlangıç bölümünde dördüncü sırada sekiz heceli türkü.
Gölge oyununda narekenin eşliğinde göstermelik gergiden kaldırıldıktan sonra Hacivat'ın okuduğu şarkı.
Halk edebiyatı terimi. 
Özel bir ezgi ile okunan, aruzun 4 veya 2 mefâilün tartısiyle veya 4 + 4 heceleriyle nazmedilen bir halk koşuğu türü.
Sekizer hece ölçüsüyle söylenen, biçimce koşmanın aynı olan halk şiiri. 
Karagöz oyununda, göstermelik kalktıktan sonra Hacivat'ın söylediği şarkı.
İşitmekle öğrenilen. 
İşitmeğe dair ve müteallik.
Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir yayla ...


Asar,
Asar yaylası,
Pozantı'dan Çamardı'na giden asfalt yoldan sola yani kuzeybatıya dönerek 2 km. stabilize yol ile gidilir. Pozantı'dan minibüs ile de gidilmektedir.  

Yayla evleri yörenin yayla mimarisine uygun ahşap ve taşlardan yapılmıştır. Yörede konaklama yapılmaktadır.
 

Asar yaylası,
Armutoğlu yaylası,
Pozantı yaylası,
Fındıklı yaylası,
Bürücek yaylası,
Eski Konacık yaylaları,
Akçatekir Yaylası,
Tekir Yaylası, 
Belemedik ,


Adana'nın diğer ilçelerindeki yaylaları; 
Aladağ ilçesindeki yaylalar;
Meydan Yaylası - Ağcakise - Başpınar Bıcı -Kosurga yaylaları

Feke ilçesindeki yaylalar;  
İnderesi Köyü Yaylası

Kozan ilçesindeki yaylaları;
Göller Yaylası, Horzum Yaylası -Çulluuşağı Yaylaları.

Tufanbeyli ilçesindeki yaylalar;
Kürebeli Yaylası - Obruk Yaylası.

Karaisalı ilçesindeki yaylalar;
Kızıldağ Yaylası

Saimbeyli ilçesi yaylaları;
Çatak yaylası.

Kadın üzerinde tam bir egemenlik hakkına sahip olduğuna inanan erkek ...

Maço, 
(İng. macho).

Zengin ama görgüsüz ve kadına hükmeden erkek. 
Sert karakterli, kaba erkek.
Sert erkektir, elinin ayarı yoktur.
İri yarı, sert ve kaba erkek. 
Zengin ama görgüsüz ve kadına hükmeden erkek.
Sert erkektir, elinin ayarı yoktur.
Kadınların sevdiği tip.

Tabut ...

Sal,
Tabut,

Tevâbit, Sandık.
İmamın kayığı,
Dört kollu,
Ölü nakline mahsus sandık.
Dönüp dolaşıp gelinecek merci-i küll.
Hz. Musa Aleyhisselâm'a inen evâmir-i aşerenin konulduğu sandık.
Su kovası.
İçine yumurta konan uzun sandık.
Yumurta sandığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ