Klasik Türk müziğinde üç zamanlı ve üç vuruşlu basit usul ...

Semai, (Arapça).

Klasik Türk müziğinde üç zamanlı ve üç vuruşlu basit usul. 
Eskiden Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri.

Vuruş, seslerin süre ve volumünü aynı anda gösteren kavrama denir. Bu vuruşlar belirli şekillerle sıralanarak birer kalıp oluşturur bu kalıba Usul denir. Usuller ikiye ayrılır: 
Basit ve Birleşik Usuller. Bu basit usullerden biri semai diğeri Nim Sofyandır. Bunlardan; Semai, Türk müziğinde bir ölçü içinde üç vuruşun bulunduğu usule denir. Batı müziğindeki Vals isimli dansın icra şeklidir. Vuruşlar sırayla: Düm+Tek+Tek şeklindedir. Eserin başında ¾ ifadesi varsa vuruşların her biri bir Dörtlük nota değerindedir. 3/8 ifadesi kullanılmışsa vuruşların her biri Sekizlik nota değerindedir.

Bileşik usuller ise; Sofyan,  Türk Aksağı, Yürük Semai, Devrihindi.
Semainin diğer anlamları;
Bir kurala bağlı olmayıp ancak işitmekle öğrenilen (söz).
Edebiyatta Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü.
Âşık gösterisinin başlangıç bölümünde dördüncü sırada sekiz heceli türkü.
Gölge oyununda narekenin eşliğinde göstermelik gergiden kaldırıldıktan sonra Hacivat'ın okuduğu şarkı.
Halk edebiyatı terimi. 
Özel bir ezgi ile okunan, aruzun 4 veya 2 mefâilün tartısiyle veya 4 + 4 heceleriyle nazmedilen bir halk koşuğu türü.
Sekizer hece ölçüsüyle söylenen, biçimce koşmanın aynı olan halk şiiri. 
Karagöz oyununda, göstermelik kalktıktan sonra Hacivat'ın söylediği şarkı.
İşitmekle öğrenilen. 
İşitmeğe dair ve müteallik.
Bir kaideye bağlı olmayan, işitilmekle öğrenilen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ