Türk müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval...

Mizmar,
Osmanlıca Düdük, Kaval, Zurna. 
Bu enstrümanları çalanlara da düdük çalan anlamında Mizmarzen denilmektedir.

Osmanl Devletinde Nefesli Sazlar; 
Dilliler;
Zurna, Mey, Kaval, Tulum, Sipsi, Çifte, 
Arğul, Düdük,
Dilsizler;
Nefir (Askeri Müzik), Kaval, Ney, 
Girift, Miskal, Pîşe, Mû, 
Kara kamış, Komuz (Oyun Müziği), 
Garmon (Mızıka ve Oyun Müziği), 
Hokkabaz Borusu,  
Mizmar (Klâsik Müzik).
Mizmar: Zurna, düdük, kaval fülüt gibi çalgı aletlerine verilen bir isimdir.

Kaynak: http://www.ansiklopedika.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ