Türk müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval...

Mizmar,
Mizmar, Zurna, düdük, kaval fülüt gibi çalgı aletlerine verilen bir isimdir.
Osmanlıca Düdük, Kaval, Zurna. 
Bu enstrümanları çalanlara da düdük çalan anlamında Mizmarzen denilmektedir.

Dilli Nefesli Sazlar; 
Zurna, Mey, Kaval, Tulum, Sipsi, Çifte, 
Arğul, Düdük,

Dilsiz Nefesli Sazlar; 
Nefir (Askeri Müzik), Kaval, Ney, 


Girift, Miskal, Pişe, Mu, 
Garmon (Mızıka ve Oyun Müziği), 
Hokkabaz Borusu,  
Kara kamış, Komuz (Oyun Müziği), 
Mizmar (Klasik Müzik).
Kaynak: http://www.ansiklopedika.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ