Çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü ...

Çıra,
Çerağ, (Farsça).
Çamın yağlı kısmı,

Çam vb. reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü.  Bu bölümden küçük küçük kesilerek kolay yanmasını sağlayacak parçacıklar şeklinde hazırlanmış, tutuşturma ve aydınlatma işlerinde kullanılan ağaç. Genelde ağacın yağlı ve reçineli kısımları kolay tutuşur ve yanar.
Tutuşturucu ağaç.
Mangal ve soba yakarken kullanılan tutuşturucu ve kolay yanan parça ağaç, odun. 
Çam ağacından elde edilen çam sakızı, ağacın özünden gelen, bal kıvamında ve renginde olan keskin kokulu, acı bir tadı olan doğal maddedir.

Eskiden Çıra kelimesi mum, kandil, tutuşturucu ağaç  manasında kullanılan çerağ olarak ifade edilip Farsçadır.  Ayrıca, Lamba, ışık, aydınlık, kandil, elektrik ışığı anlamında da kullanılmıştır. Çıra kelimesi anlam olarak bezir ya da gazyağıyla yanan bir çeşit aydınlanma aracını ya da gazlı bir aydınlatma aracını anlatan bir manada kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ