Japonlar' ın ulusal dini şintoizm' in en büyük tanrıçası ...

Amaterasu,
Amaterasu (天照?), 
Japonca: parlak gök, 
Önemli şinto tanrıçası. 
Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi'nin sol gözünden doğmuştur. 
Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo'ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya'nın en önemli şinto tapınağı İse'de bu tanrıçaya tapınılır.
Japon mitolojisi'nde cennetin yöneticisi güneş tanrıçası. 
Adı, cennette ışıldayan - gökyüzünü aydınlatan anlamlarını taşır. İzanagi'nin kızıdır. 

Japon imparator ailesinin soyunun ondan geldiğine inanılır. Japonların ulusal dini Şintoizm'de birbirine eşit güçte olan tanrıların üstünde bulunan tek tanrıdır. Bu dinin en büyük rahibi de japon imparatorudur, bu yüzden imparatora güneşin oğlu denir. Japon inançlarına göre imparator siyasal yetkilerini tanrıça Amaterasu'dan miras yoluyla almıştır. 

Amaterasu dünya düzenini kurması için torunu Ninighi No Mikoto'yu yeryüzüne göndermiştir. İlk Japon imparatoru Jimmu Tenno'nun bu torunun soyundan türediğine inanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ