Siyasi otoritenin miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim ..

Monarşi, 
Fransızca Monarchie,
Mutlakiyet.
Tek erklik.
Saltanat,
Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim.
Tek kişinin gücü, kudreti, iktidarı. 


Egemenliğin tek kişide toplanmasıdır. Yönetim babadan oğula geçer.  
Monarşi, saltanat olarak da adlandırılır. Devlet ve hak otoritesi sülaleden sülaleye geçer.  Osmanlı padişahları, Moğol Hakanları, Hun İmparatorları, İngilterE Kraliçesi bunlara örnektir. Hükümdar kişi tarafından devlet adına tüm kararları çıkarır ve uygular. Monarşi yönetim biçiminde Devlete ait para ve tüm taşınmaz mallar bizzat hükümdar kişinin kendi malı, özel mülkü  olarak kabul edilir. Halk kendisini yönetecek, kendi iradesini yansıtacak yönetimi kendisi seçemez.


Siyasi otoritenin babadan oğula miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejimi olup Devlet başkanı bir hükümdardır.

Padişah, Prens, Kral, Kraliçe, Şah, Emir, İmparator, Kağan, Hakan, Sultan benzeri isimlerle nitelenir. Tek tanrılı veya çok tanrılı dinlerde din adamları bu yönetim biçiminde en önemli yeri tutarlar. 
Hükümdar devlet yönetimine dair kararlar alırken bu din adamlarına danışır. İslam dininde bu sınıfı ulemalar oluşturur. Padişaha fetva vererek hizmet ederler. Devlet başkanı, padişah, sultan, kral siyasi yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurur. 


Monarşi rejiminde o tek kişi öldükten sonra onun soyundan gelen biri oğlu, kardeşi yönetimi ele alır (genelde kızı olmaz). Bu sistemde padişah, kral, hakan cezalandırma ve bağışlama yetkilerini elinde tutar. 

Halen monarşi ile yönetilen ülkeler arasında İngiltere ve İngiltere kraliçesi bilinir.  Osmanlı imparatorluğunda padişahlar nesilden nesile saltanatı devretmişlerdir. Kurtuluş savaşı ile birlikte Atatürk saltanatı ve hilafeti ortadan kaldırarak Cumhuriyeti ilan etmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ