Siyasi otoritenin bütün siyasi yetkileri elinde bulunduran hükümdarın yönetim biçimi ...

Otokrasi
(Fr. autocratie).
Rusça, авторитаризм 
Demokrasinin giderek bittiği yönetimdir.
Monarşinin bir çeşididir. 

Latince'den türetilmiştir. Latince Autos kendi ve kratos erk kelimelerinden otokrasi kelimesi üretilmiştir. Anlamı kısa şekilde ifade edildiği gibi hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu bir yönetim biçimidir.


Bütün siyasi kudreti elinde bulunduran yönetim biçimi. Monarşi ile az bir farklılık gösterir. Monarşik yönetiminin Anayasal sınırlamaları olmayan şeklidir. 

Egemenlik kullanımında sınırlama ve denetimin olmadığı, iktidarın kendinden başka hesap vereceği muhatabının bulunmadığı, yönetimin kişi ya da grubun elinde toplandığı yönetim şekli. 

Mutlakiyyettir. Hükümdar otoritesinin hiçbir şekilde tahdit edilmemiş olması otokrasidir.  
İktidar erkinin, hükümdarın tüm siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. 

Yönetim miras yoluyla kalmamış kişi tarafından ele geçirilmiştir. Yönetimi ele geçiren kişi otokrattır. Bu tür rejimlerde yönetimlerin halk adına karar vermesidir. Her şey iyi, doğru ve güzeldir. Herkes kabul etmek zorundadır. Sivil otorite halka karşı hiçbir hukuk kuralı tanımaz. Bu sistemdeki devlet yapısı, polis devleti denilen bir yönetim biçimidir. Çalışan memurlar, demokrasi adına yöneticinin emirlerini yerine getirir. Hiçbir hukuk kuralına bağlı olmadan halka uygular. Yönetici kendisini hükümdar gibi görür. Yöneticinin emirleri sanki bir hukuk kuralı olarak kabul edilerek uygulanır. Halkın kayıtsız şartsız bu kurallara uyması gerekiyor. Aksi halde çok şiddetli uygulamalarla bu kurallar kabul ettirilir. Mülkü polis devleti korur. Bu yönetim biçimi hukuk devleti düşüncesine, adalete zıttır. Hükümdar, demokrasi diyerek devlet adına yetkilerini kullanırken yalnızca Allaha ve olmayan vicdanına karşı sorumludur.  Otokrasinin bir ileri aşamasında monarşi başlar. Eski İspanya'daki Franco yönetimi güzel bir örnektir.

Otokrasi, teokrasi, demokrasi arasında yakın ilişki vardır. Bu yönetim sistemleri arasında geçiş çok kolaydır. Hepsi birbirini bünyesinde bulundurur.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ