Kaydedilmiş, bir şart veya kayıtla bağlı olan, tescilli ..

Mukayyet (Arapça), 
Kaydedilmiş, 
Tescilli.
Bağlı olan, bağlanmış. 
Bir şart veya kayıtla bağlı olan. 
Yazılmış, yazılı, kayıtlı.
Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 
Ayağında zincir ve pranga bulunan. 
Bir işe ehemmiyet veren. 
Kaydolunmuş, deftere geçmiş. 
Cehd ve ihtimam ve hasrı zihin etmek.

Mukayyet olmak, 
Korumak, gözetmek.

Mukayyet değer,
Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.
Mukayyet değer, değerleri defter ve hesaplarda oluşan ve en­vanterleri bunlardan bulunabilecek olan iktisadi kıymetlere uygulan­maktadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ