Antlaşma ...


Muahede 
(Arapça),
Visak.
Antlaşma
Anlaşma.
Alm. Völkerrechtlicher vertrag, Abkommen
Frn. Traité ,
İng. Treaty, pact, convention, Agreement.
Karşılıklı yeminleşme.
Pakt, 
Ahit,
Sözleşme.


Devletler arasında andlaşma.
Karşılıklı tahahhütleşme.
İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı yazılı sözleşme.
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, pakt.
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak ve iktisadi ilişkiler gibi konularda yasal sonuçlar doğurmak üzere yapılan sözleşme. 

Politik alanda önemli sorunların çözümü için Barış, Dostluk, İşbirliği, İttifak konularında çeşitli antlaşmalar yapılabilir. Antlaşmaların muhtevası ve onayı her ülkede hukuk düzenine göre uygulanır.
Türkiye’de antlaşmalar ile ilgili müzareke,  milletlerarası ilişki, imza yetkisi gibi hususlar yasalarda ve anayasada belirlenmiştir. 


Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle yapılacak antlaşmaların onaylanması, TBMM’ de kabul edilir. 

Antlaşmalarda anafikir ve anlaşmanın niteliğini açıklayan dibace denilen giriş kısmı bulunur. Daha sonra anlaşmanın maddeleri ve ayrıntıları  açıklanır. Maddelerin açıklanmasından sonra yürürlüğe girişi, lisanı, nasıl saklanacağı v.s. s
on hükümler vardır. Ayrıca antlaşmalara ilave olarak Protokol lerle antlaşmanın içeriğine bağlı olarak başka hususlar açıklanabilir.
Türkiye için en önemli antlaşmalar; Sevr ve Lozan 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ