"Yama vurma" anlamında eski sözcük ...


Rak, 
(Eski dilde).
Ket, 
Terki,
Yamama. 
Yamamak.
Yama yapma. 
Yama vurma.


Yama,(İng. patch), 
Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
Delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak.
Kaftana yama vurmak. 
Elbiseyi yamamak.
Delik, yırtık ya da eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma. 
Bu iş için kullanılan parça. 
Deride geniş leke.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ