Lonca ...

Korporasyon,
Fransızca  Corporation,
Lonca, (İspanyolca Lonja).
Toplanma yeri,
Dernek.
Örgüt, 
Teşkilat.
Oda, 
Esnaf Teşkilatı.

Aynı işi yapan meslek sahiplerinin oluşturduğu topluluk. 
Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirine yakın ortamda toplanarak kurdukları düzen.
Esnaflık disiplinini denetleyen kuralların oluşturduğu birlik.
Ortaçağ Avrupasında zanaat birlikleri.  
Zanaatkârların ve esnafın oluşturduğu örgütler.
Örgüt ve teşkilat yapıları, bazı faşist yönetimlerce benimsenmiştir.
Bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları kapsayan dernek. 

Ahilik, Ahi örgütü.
Ortaçağda dönemin yasalarıyla kamu işlerine girmek isteyen asilzadeler önce bir zanaat korporasyonuna kaydolmalıydı.

Osmanlılarda belli bir iş kolunda usta olan kişileri içine alan ve başka bir alanda çalışmalarını engelleyen dernek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ