Cezayir Kurtuluş Savaşında, Fransa saflarında yer alan Cezayirlilere verilen ad ...


Harkiler, 
Harki,

Cezayir Kurtuluş Savaşında, Fransa saflarında yer alan Cezayirlilere verilen ad.

Cezayir Kurtuluş savaşı;
Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi (MTLD) adını alan Cezayir Halk Partisi 1950 yılında 130 yıllık Fransız koloni yönetimine karşı bir isyan başlattı.  Ayaklanma faaliyetleri  1952 yılında Ferhat Abbas'ın davası ile başlatılmıştır. Esas  olarak Messali Hac'a karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi- Front de Liberation Nationale (FLN) 31 Ekim 1954 yılında Betna ve Aures'te ayaklanma başlattı. 


Bu isyanlar Ayn Abid'de ve El-Alia madenlerinde şiddetle sürmüştür. 1956'da Fransa hükümeti Robert Lacoste vali olarak atadı. Ülkede etkinliği artan FLN'ye karşı Cezayir'e 500 bin kişilik bir Fransız ordusu gönderildi. Bu ordu ve hava kuvvetleri  Cezayirlilere katliam uygulamıştır. Cezayir'in Tunus ve Fas sınırları tel örgüler ile kapatıldı. Tanca'da 1958 yılında Magrip Birliği Kongresi'nde Cezayir Cumhuriyeti Geçici Hükümeti (GPRA) kuruldu. Fransa'da Charles de Gaulle, iktidarı zamanında 18 Mart 1962 tarihinde Geçici bir hükümetin gözetiminde yapılacak bir referandumda onaylanmak koşuluyla, Cezayir'in bağımsızlığı kabul edildi.  1 Temmuz 1962'de referandum yapıldı ve 6 milyon kişinin oyuyla bağımsızlık kabul edildi.  Cezayir Bağımsızlık Savaşı 8 yıl sürmüş ve iki milyon Cezayirli yaşamını yitirmiştir.

Cezayir’e bağımsızlığı Evian Anlaşması’dır. 1954-1962 yılları arasındaki Bağımsızlık Savaşı esnasında Fransızlar, yerli halktan, askeri birlikler meydana getirdiler. Cezayirli halktan devşirerek diğer Cezayirlilere karşı savaştırdıkları bu askeri birliklere Harki adı verildi. Harkiler, Fransız ordusunda görev almış Müslüman askerlerdir. Cezayir Bağımsızlık Savaşı esnasında Cezayir’in yanında değil Fransızların tarafında yer alan Harkiler, bağımsızlık sonrasında zor durumda kalmışlardır. 

Harkilerden sadece 50 bini Fransa’ya kaçabilmiştir. Geride kalan müslüman Harkiler, Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi FLN militanları tarafından öldürülmüştür. Harkiler kendilerini Fransız vatandaşı olarak da görseler Cezayir devleti, Harkileri Fransız vatandaşı olarak kabul etmemektedir.  Cezayir'e girişlerine izin verilmez. Fransa'da halen Harki kökenli 500.000 kişi olduğu sanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ